Február 6 - 13.: SAS

2023.02.06

Hatalom, uralkodás, diadal

 A sas felszólít, hogy emelkedj fel, bátorodj fel saját nagyságod láttán, és mondj igent, a benned rejlő határtalan teremtő potenciálra. Arra buzdít, hogy ezeket kompromisszumok nélkül bontakoztasd ki, egyetértésben belső irányításoddal, azaz a nagy szellemmel. Ezzel egyidőben nagy alázatot, a teremtővel szembeni megbecsülést, áldozatkészséget, felelősségtudatot, teljes erőbedobást és széles látókörű cselekvést vár el tőled. Emlékeztet arra, hogy teljes egészében vállalj felelősséget az életedért és a cselekedeteidért. A sas- medicina megköveteli, hogy kövesd a szív erejét és a nagy szellem utasításait, valamint azt, hogy kiállj magadért, képviseld saját utadat. A sas megjelenése nagy áldást jelent. Magasabb szinten egy új fejlődési fokot közvetít, a kibontakozás további perspektíváit és nagyobb lehetőségeit hirdeti. A sas a teremtés magasabb bölcsességére tanít, a fényt, a tudatot, a kozmikus tüzet, a szabadságot, a gyorsaságot, a hatalmat és az erőt, a magasztos rendeltetést, az éles felfogást, a spirituális vezetést, az intelligenciát, az érthetőséget és az új dimenziókat jelképezi.

Megerősítése: "A nagy szellem ereje átjárja testem és útmutatást ad. Követem őt - most!
Teljesüljön az akaratod általam."