Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tzaphkiel Arkangyal üzenete

Tzapkiel Arkangyal üzenete

Tzaphkiel Arkangyal Üzenete

az Aura-Soma 107-es Üvegén keresztül

 

 B107 - Opálos Türkiz / Mélymagenta 
 

Kép 

- Az Isteni Nőiség mélyebb aspektusai
- A Teremtés egészének vizes aspektusai
- Az Életfán a Binah szférájában helyezkedik el
- Az Aralinnak nevezett angyali rend ura
- Az Akasha Krónikák és azok misztériumainak őrzője
- A könyörület végtelen óceánját tartalmazza
- Az intuíció mélyebb vonatkozása, a szív belső tanítása

- Az akadályok legyőzése és az ajándékok gyógyítása
- Meghívás a belső fegyverletételre, hogy felfedhessük a Valódi Aranyat 
- A halála mindannak, ami volt, és a Mirha tisztító ereje 
- Az a szeretet, amely nem azt kéri tőlünk, hogy „ne legyünk Útban", hanem hogy maga az Út legyünk 
- Egy pillantás és hívás a mélyebb valóságokból és dimenziókból
- A személyes individuáció kiterjesztése a kollektív irányába
- Ezen az üvegen keresztül a Nő jön el a fénymunkások védelmezésére testük templomában
 

 

TZAPHKIEL születése november 19-én reggel vette kezdetét, miután Linda Tucker és én befejeztük a Fehér Oroszlán Aura-Soma Workshopot Dev Aurában. Az Egyensúlyüvegek születési folyamatában ez volt a leghosszabb időszak, amit eddig megtapasztaltunk. Amikor megtudtuk, hogy a születés folyamata december 14-én fog befejeződni, akkor figyeltünk fel arra, hogy ez a nap az, ami az angyali világban Ariel Angyalhoz kapcsolódik, akinek a neve „Isten Oroszlánjá"-t jelent. Továbbá Ariel Angyal az „Isteni misztériumok megértője és feltárója" szerepet is betölti, és ily módon is kapcsolódik TZAPHKIELhez, aki az Akasha Krónikák őrzője. Ezt a Krónikát az Élet Könyvének is nevezik, és állítólag tartalmazza minden lélek történetét.  TZAPHKIEL hozzáférést biztosít számunkra a Szeretet és Igazság ősi és jövőbeli misztériumaihoz, hogy a jelenlegi életünkben jobban meg tudjuk nyilvánítani annak teljességét, akik valójában vagyunk. Amint a 106-os üveg energiáitól a 107-es felé haladunk, egyre inkább megközelítjük a hosszú, árnyakkal teli alagútnak a végét. Amint a személyes és személyek közti harmónia új fénye felragyog, látni kezdjük a békét, ami az átalakult jövő teréből ránk köszön.

 
Mivel december 14 kapcsolódik Ariel szívre irányuló befolyásához, a kapcsolat Ariel és az Oroszlán (ami a 23-as üveghez kötődik) között TZAPHKIEL megjelenésével együtt azt sugallja, hogy a 107-es üveg születésével a könyörületes Oroszlánszívű Szeretet ereje és szándéka érkezik meg hozzánk. Ez a szeretet alkímiailag fog átalakítani minket a személyes és kollektív individuáció arany-lénysége felé. TZAPHKIEL tehát arra hív bennünket, hogy a szeretet érzését terjesszük ki a szeretet szándékává és elkötelezettségévé. Ez a kiterjesztett szeretet a könyörület óceánját tartalmazza, melyben mindent, ami valaha voltunk összhangba és harmóniába hozhatunk mindazzal, ami valaha is lehetünk. Ez a szeretet nem azt kéri tőlünk, hogy ne legyünk útban, hanem hogy mi magunk legyünk az Út. Ebben a szeretetben nem csupán az van jelen, hogy a mindennapi tevékenységeink apró dolgait - eseményeket, találkozásokat, és azt, hogy miért és hogyan tesszük, amit teszünk - energiával töltsük meg, hanem az is, hogy előre hajtsuk és kiterjesszük a személyes individuációt a környezetünkben élők individuációjának támogatására, majd végül mindenkiére, aki a kollektív Föld-Szív evolúciójában részt vesz.
 
Az individuáció személyes útján gyakran a mentális síkról adjuk válaszainkat inkább, mint hogy hallgassunk a belső csillagra, lényünknek arra a fénylő esszenciájára, amely egy belső tanítást súg a fülünkbe, örökké emlékeztetve arra, hogy kik is vagyunk. Ha abba az irányba haladunk, ahol elsősorban az intellektusra alapozva hozzunk a döntéseket és értjük meg az észleléseinket, akkor a belső fény egyre halványulni látszik. Ezért amikor egy mélyebb szintről vagy dimenzióból való hívást érzékelünk, akkor először nyugtalanságot, szorongást érezhetünk. A TZAPHKIEL üvegben lévő Mélymagenta az a mélység, ami felkavarodik, amint a lélek mélyebb felismerésre szólít bennünket. Mindannyian fátyolszövet fénylények vagyunk, törékenyen testünk sűrűségében. Gyakran túl erős nyomást helyezünk a fizikalitásunkra, és nagy igyekezetünkben a fátyol visszahúzódhat, amikor elkezdjük érezni a sebezhetőségünket, amit a gyengeséggel tévesztünk össze. Amikor a nehézségek a felszínre kerülnek, és a túlzott védtelenség érzését adják, akkor valójában csak gyógyításért kiáltanak, és végül a legnagyobb ajándékainkra ismerhetünk bennük.
 
Ha a 107 numerológiai vonatkozásaira tekintünk, egy tesztet látunk - a 10-es Szerencsekerék üveg karmikus mintáival kapcsolatos tesztet, és a 7-es Getszemáni kerttel a hit végső tesztjét. A 10-es üveg a karmikus magokról szól, és annak következményeiről, hogy mit ültetünk el, a 7-es pedig a teszt, amely mindig bővül, hogy  maximalizálja a lehetőségeinket, amint a magokat ültetjük. Amikor ez a két üveg vagy ez a két megértés a 17-es (10+7) Trubadúr üveg Zöld/Lilájában egybeolvad, akkor előtűnnek a 106-os Misztikusan Ködös Halvány Olajzöld/ Misztikusan Ködös Halványlila üveg színei, és láthatjuk a fejlődést a 106-os üveg visszafogott színeitől a 107-es üveg Türkizének lélek keltette kivilágosodásáig. A 17-es Trubadúr üveg a 95-ös Gábriel Arkangyalnak, a csillag hírvivőjének odaútja. Ez emlékeztet minket a lélek/inkarnációs csillag kapcsolatra, ami lehetővé teszi számunkra, hogy lehozzuk azt, ami felettünk van azon keresztül, ami előttünk van: a kondícionált minták információi, energiája és nyersanyaga szükséges ahhoz, hogy elkezdődjön a transzmutáció a bennünk lévő arany felé.
 
Mivel hajlamosak vagyunk a lényünk sűrűbb anyagával azonosulni, TZAPHKIEL az Isteni Anyaként könyörületesen segít, hogy a fizikai testünk kémiájában megszülethessen a fénylényünk. Ily módon „fény-támogatást" kapunk, ami ahhoz szükséges, hogy a bennünk és felettünk lévő lélek-dolgokra reagálni tudjunk. Amint összekapcsolódunk a bennünk mélyebben lévő valóságokkal, a fejünk felett lévő lélekcsillag energetikai jelenléte közelebb kerül a fizikalitásunkhoz. Emberségünk „alap vérmérséklete" átalakul a bennünk lévő emberi és isteni összevegyülésével. Végül „fénytemplomokká" válunk, amint fény vetül arra, hogy kik is vagyunk, és mit kell itt tennünk, és ezt kifejeződésre is juttatjuk.
 
Azt mondhatjuk, hogy ha az Igazság a szándékunk „Mi"-je, akkor a Szeretet az „Út", ami megvilágíthatja, hogy miképp fejezzük ki az Igazságunkat. TZAPHKIEL segíti a megszületést és meggyorsítja a küldetésünkkel és a szándékunkkal kapcsolatos elköteleződést. A változás és a veszteség azok a tapasztalások, amelyek helyet teremtenek bennünk valami újnak a gyors befogadásához. Amint oroszlánszívűvé válunk, és elég bátrak leszünk ahhoz, hogy megengedjük, ne pedig ellenálljunk a nehéz helyzeteknek vagy eseményeknek, akkor elkezdhetjük az energia koncentrálódásának látni ezeket, ami szükségszerűen megjelenik az új élet feltörése előtt. És amikor valóban készen vagyunk, akkor egy hétköznapi esemény fog hirtelen, bár teljesen természetesen bekövetkezni, ami egy jelentős találkozáshoz vagy lehetőséghez vezet, amelyben minden kreativitásunk és élettapasztalásunk összegződik, mintha az egész életünket erre a pillanatra készítettük volna elő az előre látott jövőben. Amikor ez bekövetkezik, TZAPHKIEL segít megszabadulnunk a karmikus mintáinktól és az erőfeszítés ellentmondásaitól - az életbeli huzavonáktól, amivel ezt vagy azt el akarunk érni. Ahol túlzottan azonosultunk és belefáradtunk a körülményekbe - szem elől veszítettük a nagyobb szándékot - a 107-es Türkizének mentő vonatkozása a kitárulkozás kegyelmére hív, valamint arra, hogy megengedjük magunknak, hogy egyszerűen belelépjünk kiteljesedésünk áramlatába.
 
A 107 -es üveg numerológiája további fényt vet az individuációhoz kapcsolódó Türkiz mentő aspektusaira. A 107 összeadva 8, a manifesztáció száma, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a 8 kapcsolódik az egész Aura-Soma (fénytest) rendszerhez (az Aura-Soma betűinek numerológiai értéke is 8). A 8-as Anubisz üveghez illeszkedő történet az, hogy a szívünket összemérik egy tollal, hogy megállapítsák lényünk könnyűségét. A történet megerősíti, hogy ha a szeretet hajt bennünket, akkor gyakran a repülés érzésével haladunk át az életünkön. Az a szív, amelyre nem hallgatnak nehézzé és szárnyaszegetté válik. TZAPHKIEL az Igazság és Szeretet kérdéseit veti fel, amelyek determinálják, hogy mennyire figyelünk oda a szívünkre a választásaink során. Szeretjük azt, amit csinálunk, vagy valami olyasmit teszünk, amit nem szeretünk, vagy azért nem vagyunk képesek szeretetet vinni abba, amit csinálunk, mert magunkkal szemben sem érzünk szeretetet?
 
TZAPHKIEL az Isteni Anyaként segítségünkre siet, könyörülettel és védelemmel támogatva bennünket, hogy megengedjük a szívünknek, hogy visszatérjen a szeretet azon keresztüli kifejezéséhez, amit teszünk, és ahogyan azt tesszük.  Ez a támogatás a 86-os Tiszta/Türkiz üvegben is felajánlásra került, ami a 8-as visszaútja, és Titániához, a déva és tündér világ Királynőjéhez kapcsolódik. Titánia története a „megszabadulás a félrecsúszott szerelemből a valódi érzésekre való emlékezésbe", ami arra hív bennünket, hogy aktiváljuk a Szeretet és Igazság „színkódját", ami a saját szívünkben lakozik, hogy olyan életet alkossunk, ami számít - egy olyan életet, amely tejes mértékben kifejezi saját egyedi lényünket és szándékunkat. Hogy ebben segítsenek, Titánia szárnyas déváinak világa felajánlja számunkra, hogy közvetítőnk lesz az angyali világ felé, hogy ily módon üzenetek jussanak el fentről a Föld síkjára. Ezáltal a saját személyes és kollektív fizikalitásunk Földje, és a bolygó, amelyen élünk egyaránt gyógyulhat, és kifejlődhet az a rezgés és felismerés, amit az emberek és a  dévák világa közti kölcsönhatás létrehozhat. Ennek az összekapcsolódásnak a támogatása is egyike TZAPHKIEL küldetésének.
 
TZAPHKIEL az első üveg, amely a mirha alapvető fontosságú olaját tartalmazza. Ez a hónap az „Isteni Új Fénye" régvolt megszületésének a hónapja. A Fény születését Krisztus Születési Csillaga harangozta be. Paradox módon a mirha, ami régen a temetési előkészületekhez volt társítva, az egyike lett azon ajándékoknak, amiket az újszülött Jézus kapott. Ez egybecseng azzal az elképzeléssel, hogy Krisztus fizikai formában való megszületése a kezdete az emberiség „ó szövetségből" az „új szövetségbe" való átmenetének - mint egy olyan Szeretet megszületése, amely végleg átalakítja a dogma és a törvény azon vonatkozásait, amelyek a régi önpusztító mintákban tartották az emberiséget. Így azt is mondhatjuk, hogy az új születés mindannak a halálát jelentette, ami volt, hogy lehetővé váljon annak a megszületése, ami lesz. A mirha antibakteriális tulajdonsága a finom energiákkal szemben is védelmet nyújt, csakúgy mint a társadalmi konstrukciók és manipuláció ellen, amely megakadályozhat bennünket abban, hogy mind nagyobb részt szülesszünk meg saját időtlen tökéletességünkből a jelen életünkbe.
TZAPHKIEL energiájának, ami az Isteni Nőiség legmélyebb aspektusai fejezi ki a táplálás és a gondoskodás felé, nem kell egy huzavonában részt vennie, inkább engedjük és fogadjuk el a bennünk, általunk és hozzánk hasonlóan örökké megszülető élet ÉN VAGYOK-jának. Kívülről nézve ez a szív líraiságában hangosan kiélt Szeretet maga, és a cél hangos üvöltése, ahogy végigmászunk, végigjárunk, átugrunk és átrepülünk a napjainkon és az álmainkon ezen a Földön. A lényünk könnyedségének Szeretete az, ami oly természetesen fejeződik ki, amikor nem kell többé a félelem, vonakodás, szégyen vagy értéktelenség érzéseivel szembefeszülnie - azokkal az érzésekkel szembe, amik felemésztik a legértékesebb születési jogunkat, azt, hogy Maga a Szeretet legyünk.  Valóban itt az idő, hogy felemelkedjünk a Szeretet-a-Létezésben egyéni, különleges színéhez, amit mindannyian a világban ragyogni születtünk -abban a világban, amelynek oly igen szüksége van mindannyiunk teljes Szeretetére és Igazságára.

Szeretettel és Fénnyel: Mike Booth, köszönettel Terah Coxnak

 

 

 

 

Archangel Tzaphkiel 

B107 - Opalescent Turquoise/Deep Magenta
 

The deeper aspects of the Divine Feminine
The watery aspects of the whole of Creation
Dwelling within Binah on the Tree of Life
Ruler of the order of the Angels called Aralin
Guardian of the Akashic Chronicles and their mysteries
The holding of an eternal ocean of compassion
The deeper aspect of intuition, the inner tuition of the heart
The overcoming of obstacles and the healing of strengths
An invitation to inner disarmament in order to reveal the True Gold
The death of what was and the purification of Myrrh
A love that asks us not to "get out of the Way,"
but to become the Way
A glimpse, and a call, from deeper realities and dimensions
An expansion of personal individuation into the collective
Through this bottle She comes to protect the light workers in the temples of their bodies

 

Dear Friends,

The birthing of TZAPHKIEL commenced on the 19th November, the morning after Linda Tucker and I completed the White Lion Aura-Soma? workshop at Dev Aura. In the birthing processes of the Equilibrium bottles, it has been the longest we have experienced so far. When the understanding was given that the birthing would be complete on the 14th December, we realised that this day also corresponds in the Angelic realm to the Angel Ariel, whose name means "Lion of God." In addition, the function of Ariel as "perceiver and revealer of Divine mysteries" further relates to TZAPHKIEL as guardian of the Akashic Records, also called the Book of Life, in which the story of each soul is said to be written. TZAPHKIEL is offering us access to the ancient-future mysteries of Love and Truth so that more of the totality of who we are might become manifest in our present lifetime. As we progress from the energies of B106 to B107, we are approaching the end of a long tunnel that has been filled with shadows. As the new light of personal and interpersonal harmony dawns, we can begin to see the peace that beckons to us from the spaciousness of a transformed future.

Since 14 December corresponds to the heart influence of Ariel, the connection between the Lion and Ariel (which relates to B23 of the Equilibrium bottles) with the emergence of TZAPHKIEL suggests that what comes to us through the birth of B107 is the power and purpose of a compassionate Lion-Hearted Love -- a love come to alchemize us further toward the golden-beingness of personal and collective individuation. Thus, TZAPHKIEL invites us to expand the feeling of love into the purpose and commitment of love. This expanded love holds an ocean of compassion in which we may bring all we have ever been into reconciliation and harmony with all we might become. It is a love that asks us not to get out of the way, but to become the Way. It is a love with the presence to not only energize the little things in our daily activities -- events, encounters and the why and how of what we do -- but also to propel and expand our personal individuation into collaboration with the individuations of those around us, and ultimately to all in the evolution of the collective Earth-Heart.

In our personal journey of individuation we often respond from the mental plane rather than listening more to the star within, the shining essence of our being which speaks to us an "inner tuition" ever reminding us of who we are. As we go along in a direction where decisions are made and perceptions understood mainly from the intellect, the inner light may seem to dim. Thus when we sense a "call" from a more profound level or dimension, at first we may feel an uneasiness or anxiety. The Deep Magenta in TZAPHKIEL is the depth that is being stirred as the soul asks us for deeper acknowledgement. Each of us is a gossamer light-being, fragile within the density of our physicality. We often push at our physicality too hard, and in our striving the gossamer may seem to shrink as we begin to feel our vulnerabilities, which we can mistake for weaknesses. However, when difficulties surface and give us a feeling of being over-exposed, they are actually asking to be healed, and ultimately revealed as our greatest strengths.

When we look at the numerical correspondences of 107, we are given also the sense of a test -- a test in relation to the karmic patterns of B10, the Wheel of Fortune, and B7, the Garden of Gethsemane, the final test of faith. B10 is about the karmic seeds and the consequence of what we plant, and the 7 is the test which is always amplified to maximise our opportunity as we plant the seeds. When these two bottles or understandings come together in the Green/Violet of the Troubadour, B17 (10 + 7), then we are reminded of the colours of the B106, Misty Pale Olive/Misty Lilac, and we see the progression from the muted light of B106 to the soul-stirred illumination of the Turquoise in B107. The B17 Troubadour bottle represents the outward journey of B95, Archangel Gabriel, messenger of the star. This reminds us of the soul/ incarnational star connection that enables us to bring down that which is above us through that which is before us: the information, energy and raw materials of the conditioned patterns needed to commence the transmutation toward the gold within us.

Since we tend to identify more with the dense material of our being, TZAPHKIEL as the Divine Mother comes in compassion to help us birth the light body from within the chemistry of our physical bodies. In this way we are offered the "light-support" needed to respond to the soul-stuff within and above. As we engage the deeper within-realms, the energetic presence of the soul star above us is drawn closer to our physicality. The "base mettle" of our humanity is transformed by the commingling of the human and the divine within us. We ultimately become "temples of light," as the fullness of who we are and what we are here to do is illuminated and expressed.

It might be said that if Truth is the "What" of our purpose, then Love is the "Way" which can illuminate how our Truth is to be expressed. TZAPHKIEL comes to help birth and accelerate us into alignment with our mission and purpose. Change and loss are experiences that create space in us quickly for the taking in of something new. As we become lion-hearted, with the courage to allow rather than resist difficult events or circumstances, we begin to see them as the contraction of energy that necessarily occurs before the bursting forth of new life. And when we are truly ready, some ordinary event will suddenly -- and yet naturally -- occur, leading to a remarkable encounter or opportunity that will seem to draw together all the elements of our creativity and life experiences as if we had been prepared our whole lives for this moment by some prescient future. As this occurs, TZAPHKIEL can help to ease us out of old karmic patterns as well as the contrivances of effort - the pushing and pulling at life to achieve this thing or that. Where we have become over-identified and fatigued by circumstance -- losing sight of our bigger purpose -- the rescue aspect of the Turquoise of B107 invites us into the grace of unfoldment and the wonder of allowing ourselves to simply step into the flow of our fulfilment.

The numerology of B107 further illuminates the rescue aspects of the Turquoise that are related to our individuation. 107 reduces to the single digit 8, the numerical correspondence for manifestation, and we must not forget that this is connected to the whole of the Aura-Soma? ("light-body") system (the letters of Aura-Soma numerically correspond to 8 as well). B8 (Anubis) relates the story of how the heart is weighed against the feather for lightness of being. As this story affirms, when love propels us we often move through our lives with a sense of flying or "floating on air." A heart that is not heard or expressed becomes heavy and wing-tethered. TZAPHKIEL calls forth the questions of Love and Truth that determine how much our hearts are heeded in our life choices: Do we love what we do, or are we doing something other than what we love, or are we unable to put our love into what we do because we are out of love with ourselves?

TZAPHKIEL therefore comes as the Divine Mother to support us with compassion and protection so that we might allow our hearts to return to expressing love through what we do and the way in which we do it. This support is offered in the Clear/Turquoise combination of B86, which is the return journey of the 8, relating to Titania, the Queen of the devas and the fairy realm. Titania's story of "release from misplaced love to a remembrance of her true feelings" invites us to activate the "colour code" of Love and Truth residing within our own hearts to create a life that matters -- a life that is utterly expressive of our own unique being and purpose. To help us with this, Titania's winged devic realm offers to be our intermediaries to the angelic realm in order to bring messages from above to the Earth plane. In this way, the Earth of our personal and collective physicalities, as well as our planetary dwelling, may be healed and evolved by the resonance and acknowledgement that human interaction with the devic world brings. Supporting this interconnection is also part of the mission of TZAPHKIEL.

TZAPHKIEL brings the first bottle to contain the essential oil of myrrh. This month commemorates the long-ago birth of a new Light of the Divine, heralded by the Nativity Star of the Christ. Paradoxically, myrrh -- long associated with funeral preparation -- was one of the three gifts given to the newborn Jesus. This correlates with the concept that the birth of the Christ in physical form began mankind's transition from the "old covenant" to the "new covenant" -- as the birthing of a Love that would ultimately transcend the aspects of dogma and law that held humanity in old Self-defeating patterns. Thus, a new birthing may be said to signify the death of what was so that what will be can be born. Myrrh's anti-microbial properties also suggest a support against subtle energies, as well as societal constructs and manipulations, which can sabotage us as we begin to birth more of the eternal totality of ourselves into the present life.

This energy of TZAPHKIEL, expressing the deepest aspects of the Divine Feminine to nurture and protect, does not have to be pushed or pulled, but rather allowed and accepted as an expression of the I AM of Life Itself ever-birthing within, through and as us. On the outside, it is Love living out loud with lyricism of heart and a joyful roar of purposefulness as we crawl, walk, leap and fly through our days and dreams upon this Earth. It is Love with the lightness of being that is so naturally expressed when it no longer has to strain against fear, unwillingness, shame or feelings of unworthiness that usurp our most precious birthright, which is to be Love Itself. This is indeed the time of emergence for the particular and unique hue of Love-in-Beingness which each of us has come to shine forth into this world, a world which so needs the full Love-and-Truth of us all.

In Love and Light
Mike Booth, with thanks to Terah Cox

 

Profilkép

Utolsó kép

Archívum

Naptár
Szeptember
2022
Ke Sze Csü Szo Va
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Elérhetőség

Fehér Pegazus Lélekút Egyesület

Dunavarsány

feherpegazusinfo@gmail.com

Statisztika

Online: 8
Összes: 2086180
Hónap: 6832
Nap: 239